Zwitserduits vertaalbureau Snelvertaler

Zwitserduitse vertalingen voor alle disciplines

Wat uw vakgebied ook is: Snelvertaler vindt de juiste vertaler voor u.

Taal is een belangrijk communicatiemiddel. Zeker wanneer er bijvoorbeeld zaken gedaan worden in het buitenland. Er zijn behoorlijk wat landen die er waarde aan hechten dat een gesprekspartner of zakenpartner hun taal goed beheerst. Zwitserland is een van deze landen. Wanneer u hier zaken wilt gaan doen, verwacht men dat de taal van de regio gehanteerd wordt. Dat gaat over zakelijke documenten, maar soms ook in de gesprekken. De Zwitserduitse taal bent u natuurlijk niet zomaar machtig. Gelukkig is er vertaalbureau Snelvertaler. Wij kunnen u uitstekend van dienst zijn bij het vertalen van teksten van en naar het Zwitserduits. Bovendien kunnen wij u ook helpen met onze tolkdiensten.

Het Zwitserduits

Het Zwitserduits is eigenlijk een niet-samenhangende taal. Het is een verzameling van dialecten die onder andere in Liechtenstein en vanzelfsprekend ook in Zwitserland worden gesproken. Dit zijn allemaal Duitse dialecten, de Hoogalemannische dialecten genaamd. De meest bekende dialecten van het Zwitserduits zijn die van Bern en Zurich. Duidelijk moet wel zijn dat de dialecten enorm verschillen en dat hét Zwitserduits dus eigenlijk niet bestaat. De taal heeft dan ook geen officiële spelling, al wordt er wel met enkele kleine afwijkingen van het Hoogduits geschreven. De bekende 'ringel s' komt bijvoorbeeld niet voor in de Zwitserse spelling. De dialecten zijn zo verschillend dat er per dorp weer anders wordt gesproken. Door moderne media zijn er echter wel bepaalde stadsdialecten die een grote invloed hebben gekregen en die dan ook min of meer als hoofdtalen worden gezien. Vooral het dialect uit de stad Zürich mag hiertoe gerekend worden.

Uitsterven

Waar we bij andere dialecten zien dat ze met uitsterven bedreigd worden, gebeurt bij het Zwitserduits het tegenovergestelde. Hoewel er tijdens officiële gelegenheden Hoogduits wordt gesproken schakelt men, zodra het formele gedeelte voorbij is, direct over naar het dialect. Alleen in Zwitserland al spreekt ruim 90 procent van de bevolking de taal en als we daar Liechtenstein bij optellen, zijn er bijna tien miljoen mensen die deze taal spreken. Het Zwitserduits is afgeleid van de hoofdtaal Hoogduits en behoort tot de Indo-Europese talenfamilie. Overigens heeft het Zwitserduits ook overeenkomsten met het Frans. De taal wijkt echter behoorlijk af van zowel het Frans als van het Duits en kent grote verschillen in uitspraak en spelling. Maar aangezien het Zwitserduits geen officiële spelling heeft, wordt het Hoogduits voornamelijk in schrijftaalfuncties gebruikt en zal vrijwel iedere geschoolde Zwitser deze taal uitstekend beheersen.

Technologie en industrie centraal in de Zwitserse economie

Wanneer zakelijk aan Zwitserland wordt gedacht, dan wordt in eerste instantie gedacht aan goed verdienende beleggers met inkomensnormen die bij de private banking sector horen. In werkelijkheid is Zwitserland de ideale plek voor technische en industriële bedrijven die streven naar vergaande ontwikkelingen in biotechnologie, farmaceutica, chemie, IT, nano- en milieutechnologie en financiële technologie voor het bank- en verzekeringswezen. Bovendien biedt locatie Zwitserland een goed investeringsklimaat voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Zwitserduitse vertaling van specialistische documenten

Snelvertaler werkt met professionele vertalers en tolken die naar hun moedertaal vertalen. We vertalen vanuit het Nederlands, maar ook vanuit het Engels, Spaans, Frans, Italiaans en zelfs Duits documenten naar het Zwitserduits. Omgekeerd hebben we al vele documenten en vertalingen gemaakt vanuit het Zwitserduits naar andere talen, inclusief het Nederlands. We hebben veel ervaringen met het vertalen van contracten, leveringsvoorwaarden en andere juridische documenten. Voor Zwitserse bedrijven zijn technologische vertalingen enorm belangrijk gebleken. Denk aan vertalingen als de gebruikswaanwijzingen voor machines, uitleg van draadmodellen en bijsluiters van medicijnen. Bij deze belangrijke documenten kan een kleine vertaalfout verstrekkende gevolgen hebben. Met vertaalbureau Snelvertaler doet u zaken met een professioneel vertaalbureau Zwitserduits dat met experts werkt voor vertalingen voor onder andere:

  • Financiële documenten: contracten, offertes, algemene voorwaarden, verkoopaktes, financieringsaanvragen en andere financiële documenten
  • Technische documenten: handleidingen, gebruiksaanwijzingen, handboeken, draaiboeken, projectomschrijvingen en andere technische documenten die in de hoogwaardige Zwitserse industrie gebruikt worden
  • Medische documenten: bijsluiters, medische claims, toelatingsaanvragen en andere hoogwaardige medische documenten
  • Algemene vertalingen: uw presentaties, brochures en website worden professioneel omgezet in het Zwitserduits


Meer informatie:

2017-10-17T13:14:04.5008780Z

Marjolein Garcia Lucena
Wilt u meer weten?

Onze specialist beantwoordt graag direct uw vragen.

Female83950
customer service
American Translators Association LogoLogo van EUATC en VViNProz logoDIN CERTCO logoKiva supporter logo