Nederland

Documenten specifiek voor Human Resources

Zo vertalen wij voor onze klanten bijvoorbeeld personeelshandboeken, pensioenregelingen, beoordelingsprotocollen, getuigschriften, arbeidsovereenkomsten, salarisstudies, sociale jaarverslagen en OR-rapportages. 

Een Human Resource Management project

Voorbeeld van een project: Vertaling van een personeelshandboek voor prestatiemanagement

Voor een grote ingenieursfirma hebben wij een personeelshandboek voor prestatiemanagement vertaald.

De opdracht had een omvang van 30.000 woorden (ongeveer 100 pagina’s). De hamvraag was hoe er dankzij een goed samenspel van leidinggevenden en werknemers optimale resultaten kunnen worden behaald en wie over welke competenties moet beschikken om die gewenste resultaten ook daadwerkelijk te behalen. 

Het betrof een vertaling van het Nederlands naar het Duits en vergde nauwe samenwerking met de opdrachtgever om de voor onze klant specifieke processen naar het Duits te kunnen overbrengen. Na vijftien werkdagen kon de opdracht succesvol worden afgerond.

Zodoende nemen wij graag uw andere, aan personeelsmanagement gerelateerde vertalingen voor onze rekening. U kunt contact met ons opnemen per telefoon, e-mail of via onze offertemodule. Wij horen graag van u!

Professionele vertalers voor Human Resource Management

Snelvertaler kan putten uit een grote database aan professionele vertalers met een opleiding binnen de diverse sectoren en disciplines binnen HRM. Wij ondersteunen uw organisatie dan ook graag met onze vertaalexpertise.

Al meer dan 20 jaar ervaring met het vertalen van:

 • Arbeidsreglementen
 • Vacatures
 • Functieomschrijvingen
 • Lease-overeenkomsten
 • Geheimhoudingsverklaringen
 • Personeelshandboeken
 • Pensioenregelingen
 • Beoordelingsprotocollen
 • Getuigschriften
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Salarisstudies
 • Sociale jaarverslagen
 • OR-rapportages