Nederland

Juridisch Vertaalbureau

Als u op zoek bent naar een juridische vertaling wilt u natuurlijk zeker zijn dat de vertaling niet alleen van hoge kwaliteit is, maar dat het vertaalbureau ook instaat voor de juridische betrouwbaarheid van uw tekst of document. Bij ons juridisch vertaalbureau bent u aan het juiste adres.

Een lijst met onze expertises:

 • Patentaanvragen
 • Personeelshandboeken
 • Beursgevoelige informatie
 • Vonnissen & beschikkingen van de rechtbank
 • Non-Disclosure Agreements (vertrouwelijkheidsovereenkomsten)
 • Samenwerkingscontracten
 • Ondernemingsplannen
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Salarisspecificaties en jaaropgaven
 • Medische dossiers, bijvoorbeeld consent forms
Offerte aanvragen

Deelgebieden

De rechtspraak kent een aantal specialisaties. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan arbeidsrecht, erfrecht, Europees recht, letselschade en ondernemingsrecht. Er is voor elk domein sprake van specifiek jargon. 

Daarom is het van belang dat juridisch vertalen van juridische documenten professioneel worden verzorgd, met inachtneming van de correcte terminologie. Onze gespecialiseerde juridische vertalers zijn daarbij onmisbaar.

Een juridische vertaler moet het juridische jargon met dezelfde finesse kunnen toepassen als een jurist, en bovendien op de hoogte zijn van rechtssystemen in zowel bron- als doeltaal. 

Daarbij is kennis van meerdere vakgebieden zoals de financiële sector of een ander vakgebied vaak wenselijk.

Zo ontvangt u niet alleen de juiste vertaling van uw juridische teksten, maar ook de bijbehorende financiële stukken.

Vertrouwelijkheid staat voorop

Vanwege het doorgaans vertrouwelijke karakter van juridische vertaalwerkzaamheden, zijn wij logistiek goed georganiseerd. Onze diensten en procedures zijn ingericht conform de ISO-specificaties voor vertaalbureaus. Veiligheid en bescherming van data zijn immers van cruciaal belang voor u en voor ons.
Ons vertaalbureau heeft vertrouwelijkheid hoog in het vaandel staan. Wij gaan niet alleen zorgvuldig met uw documenten om maar kunnen u op uw verzoek een geheimhoudingsverklaring toesturen, nog voordat u ons de te vertalen documenten aanlevert. Ook onze vertalers zijn individueel gebonden aan een geheimhoudingsverklaring.

Beëdiging van officiële vertalingen

Voor onze zakelijke klanten, maar natuurlijk ook lokale en landelijke overheden bieden wij ook beëdigde vertalingen. Veel van onze vertalers die onze juridische vertalingen verzorgen zijn dan ook beëdigd. 

Ons juridisch vertaalbureau is ook Iso 17100 gecertificeerd, daarnaast hebben wij ook een ISO 9001 certificatie. Deze certificatie garandeert voor u als klant de beste service en de hoogste kwaliteit van het door ons geleverde werk.

Voorbeelden van documenten

Vertaalbureau Snelvertaler heeft ruime ervaring met het vertalen van vertrouwelijke documenten. Enkele voorbeelden:

 • Patentaanvragen
 • Personeelshandboeken
 • Beursgevoelige informatie
 • Vonnissen & beschikkingen van de rechtbank
 • Non-Disclosure Agreements (vertrouwelijkheidsovereenkomsten)
 • Samenwerkingscontracten
 • Ondernemingsplannen
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Salarisspecificaties en jaaropgaven
 • Medische dossiers

Dit soort documenten vertalen wij niet alleen van en naar de populaire Europese talen, zoals het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Portugees, maar ook naar andere talen, zoals het Arabisch, Indonesisch, Russisch, Farsi, Dari en Turks.

Juridisch vertaalbureau

Vertaalbureau Snelvertaler heeft ruime ervaring met het vertalen van vertrouwelijke documenten. Enkele voorbeelden:

 • Patentaanvragen
 • Personeelshandboeken
 • Beursgevoelige informatie
 • Vonnissen & beschikkingen van de rechtbank
 • Non-Disclosure Agreements (vertrouwelijkheidsovereenkomsten)
 • Samenwerkingscontracten
 • Ondernemingsplannen
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Salarisspecificaties en jaaropgaven
 • Medische dossiers