Nederland

Gecertificeerd medisch vertaalbureau

Als vertaalbureau met een medisch specialisme weten wij welke vertalers thuis zijn in de diverse deelgebieden van de medische wetenschap. Wij kennen het medische vakgebied en de vertalingen die ervoor nodig zijn. Het selecteren van de juiste medische vertalers is onze specialiteit.

Wij maken in tegenstelling tot gewone vertaalbureaus geen gebruik van inhouse vertalers. Onze vertalers zijn medisch gespecialiseerd en onze medische vertalingen doorstaan elke kwaliteitstoets. Op verzoek kunnen wij ook voorzien in controlevertalingen (vertalingen om de originele vertaling te toetsen). Medisch vertaalwerk kan door ons voorzien worden van certificatie (beëdiging), of een verklaring van de vertaler.

medische vertalingen

Meer over medische vertalingen

Medische vertalingen zijn doorgaans gericht op een gespecialiseerd professioneel publiek. Maar wij vertalen ook voor een bredere doelgroep. Onze medische vertaalspecialisten hebben ruime ervaring met vertalingen van onder meer bijsluiters, productbeschrijvingen, diagnostische documentatie, medische software en voorlichtingsmateriaal. Het is natuurlijk van het grootste belang dat de medische vertaling foutloos wordt opgeleverd. Wij kunnen als medisch vertaalbureau dan ook een proofreader inzetten. Zo kunnen wij uw vertaling door meerdere mensen laten beoordelen en weten wij zeker dat wij het juiste product opleveren.

Ervaring als medisch vertaalbureau

Engels is binnen dit vakgebied de meest gangbare taal. Maar ook andere Europese talen zoals Duits en Frans worden veel gebruikt. Vertaalbureau Snelvertaler heeft een vertalersbestand met daarin moedertaalsprekende vertalers in de meest uiteenlopende talencombinaties. Bovendien heeft een medisch vertaler vaak een aparte opleiding gevolgd, is hij of zij thuis in de medische terminologie en nomenclatuur en werkt met specifieke vertaaltools die een consistent taalgebruik garanderen. Op deze manier kunnen wij kwaliteit en snelheid garanderen.

Onze vakgebieden

Het medisch vakgebied omvat veel specifieke specialisaties. Elk deelgebied heeft zijn eigen terminologie en bijzonderheden. Ons medisch-linguïstisch team heeft zich in het bijzonder gespecialiseerd in de volgende vakgebieden:

 • Cardiologie
 • Chirurgie
 • Dermatologie
 • Diëtetiek
 • Embryologie
 • Endoscopie
 • Fysiotherapie
 • Gynaecologie
 • Kaakchirurgie en Orthodontie
 • Klinische Neurofysiologie
 • Neurochirurgie
 • Neurologie
 • Oncologie
 • Oogheelkunde
 • Orthopedie
 • Plastische chirurgie
 • Psychiatrie
 • Radiologie
 • Urologie
 • Verloskunde

Klantenkring binnen de medische sector

Tot onze klantenkring behoren onder meer farmaceutische ondernemingen, overheden en zorginstellingen. Wij voorzien u graag van referenties. Wij beschikken over een gecontroleerde en geaccordeerde lijst van klanten die bij ons vertaalwerk hebben uitbesteed.