Nederland
Artificial intelligence
Designed by vectorjuice / Freepik

Machinevertaling (MT) biedt een kosteneffectieve en tijdbesparende oplossing voor het vertalen van documentatie. Het is gebaseerd op het gebruik van technologisch geavanceerde software om menselijke vertaling aan te vullen of te vervangen. Machinevertaling kan woorden of zinnen overzetten van de ene taal naar de andere zonder tussenkomst van een menselijke vertaler. Dit gebeurt via algoritmes op basis van kunstmatige intelligentie (AI). Hoewel machinevertalingen niet perfect zijn en gebreken kunnen vertonen, worden ze voortdurend verbeterd. Met machinevertaling kan ook een grote hoeveelheid informatie verwerkt worden in een zeer korte tijd, waardoor het een waardevolle bron is voor bijvoorbeeld bedrijven die grote hoeveelheden tekst moeten vertalen.

Ondanks de vele voordelen kan de vraag gesteld worden of machinevertaling net zo nauwkeurig en effectief kan zijn als menselijke vertaling. In principe kan machinevertaling grote hoeveelheden informatie binnen enkele seconden verwerken, wat niet mogelijk is met menselijke vertalers. Maar nauwkeurigheid hangt af van verschillende variabelen: de context, de complexiteit van de tekst en zelfs de taal zelf. Er is altijd ruimte voor verbetering, vooral wanneer de culturele context een speciale rol speelt of de tekst bijvoorbeeld woordspelingen bevat, waarbij menselijke vertalers een creatievere vertaalslag kunnen maken.

De ontwikkeling van MT is onvermijdelijk, maar vervangt geen professionele vertalers

De voortdurende ontwikkeling van AI en MT is een belangrijke drijvende kracht achter veranderingen in de vertaalsector. Machinevertaling speelt een steeds belangrijkere rol omdat het efficiënt en snel is. Aan de andere kant verbetert AI voortdurend de kwaliteit en nauwkeurigheid van vertalingen. Met geavanceerde algoritmen en zelflerende systemen kan AI contextuele en culturele nuances vastleggen waarmee voorheen alleen menselijke vertalers rekening konden houden. Daarom kunnen we concluderen dat AI en MT onvermijdelijk zijn als we kijken naar de evolutie van de vertaalsector.

Volgens het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV) vormt dit nieuwe tijdperk geen ernstige bedreiging voor professionele vertalers, maar verandert het alleen de markt en de manier waarop de sector werkt.

Een van de belangrijkste redenen, volgens het NGTV, is dat deze systemen zinnen of delen van teksten als onafhankelijke, niet aan elkaar gerelateerde segmenten beschouwen, wat vaak leidt tot onnauwkeurige, inhoudelijk onjuiste vertalingen. Daarom zijn er nog steeds workflows nodig waarin de mens centraal staat. Verder spelen ook andere risico’s met betrekking tot gegevensbescherming, auteursrecht op opleidingsteksten en ethiek een grote rol.

Veel verschillende soorten vertalingen moeten worden uitgevoerd door professioneel opgeleide gespecialiseerde vertalers. Beëdigde vertalingen, bijvoorbeeld, kunnen ook alleen worden uitgevoerd door beëdigde vertalers. In veel opzichten zijn machinevertalingen daarom een geschikt hulpmiddel voor het verkrijgen van een snelle vertaling van teksten, maar als het aankomt op het produceren van een inhoudelijk correcte vertaling, zijn professionele vertalers nog steeds onmisbaar.

Offerte aanvragen