Nederland

Juridisch Vertaalbureau

Als u op zoek bent naar een juridische vertaling wilt u natuurlijk zeker zijn dat de vertaling niet alleen van hoge kwaliteit is, maar dat het vertaalbureau ook instaat voor de juridische betrouwbaarheid van uw tekst of document. Bij ons juridisch vertaalbureau bent u aan het juiste adres.

Een niet-uitputtende lijst van juridische documenten en categorieën waarvoor u bij ons terecht kunt:

 • Patentaanvragen
 • Personeelshandboeken
 • Koersgevoelige informatie
 • Vonnissen & beschikkingen van de rechtbank
 • Non-Disclosure Agreements (vertrouwelijkheidsovereenkomsten)
 • Samenwerkingscontracten
 • Ondernemingsplannen
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Salarisspecificaties en jaaropgaven
 • Medische dossiers, bijvoorbeeld consent forms
Prijsberekening

Deelgebieden

De rechtspraak kent een aantal specialisaties. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan arbeidsrecht, erfrecht, Europees recht, letselschade en ondernemingsrecht. Er is voor elk domein sprake van specifiek jargon. Daarom is het van belang dat het vertalen van juridische documenten professioneel wordt verzorgd, met inachtneming van de correcte terminologie. Onze gespecialiseerde juridische vertalers zijn daarbij onmisbaar.

Een juridisch vertaler moet het juridische jargon met dezelfde finesse kunnen toepassen als een jurist, en bovendien op de hoogte zijn van nationale rechtssystemen. Daarbij is ruimere kennis van meerdere expertises zoals de M&A-praktijk, corporate finance of patenten wenselijk.

Vertrouwelijkheid staat voorop

Vanwege het doorgaans vertrouwelijke karakter van juridische vertaalwerkzaamheden, zijn wij logistiek goed georganiseerd. Onze diensten en procedures zijn ingericht conform de ISO-specificaties voor vertaalbureaus. Veiligheid, privacy en bescherming van data zijn kernwaarden van onze organisatie. Wij sturen u op uw verzoek een geheimhoudingsverklaring toe, nog voordat u ons de te vertalen documenten aanlevert. Ook onze vertalers zijn individueel gebonden aan een geheimhoudingsverklaring en andere afspraken over vertrouwelijkheid.

Beëdiging van officiële vertalingen

Voor onze zakelijke klanten, maar natuurlijk ook voor lokale en landelijke overheden bieden wij beëdigde vertalingen. Veel van onze vertalers die onze juridische vertalingen verzorgen zijn beëdigd. 

Ons juridisch vertaalbureau is ook ISO-gecertificeerd. Dit garandeert voor u als klant de beste service en de hoogste kwaliteit van het door ons geleverde werk.

Beëdigde vertalingen worden niet in alle talen aangeboden. Juridische beëdigde vertalingen kunt u wel bestellen voor de meeste gevraagde talen zoals Engels, Duits, Frans en Spaans. Als u via de knop uw document verstuurt en de gewenste taal aangeeft dan ziet u meteen de prijs voor een juridische vertaling, een reguliere vertaling en een machinevertaling. Lees hier meer over het verschil tussen deze soorten vertalingen.

Juridisch vertaalbureau

Vertaalbureau Snelvertaler heeft ruime ervaring met het vertalen van vertrouwelijke documenten. Enkele voorbeelden:

 • Patentaanvragen
 • Personeelshandboeken
 • Beursgevoelige informatie
 • Vonnissen & beschikkingen van de rechtbank
 • Non-Disclosure Agreements (vertrouwelijkheidsovereenkomsten)
 • Samenwerkingscontracten
 • Ondernemingsplannen
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Salarisspecificaties en jaaropgaven
 • Medische dossiers